op verzoek van de NFO hebben de SGP en CDA fracties Kamervragen gesteld over de GLB-toeslagrechten aan staatssecretaris Martijn van Dam van het ministerie van Economische Zaken. De 500 euro-grens voor het aanspraak kunnen maken op die GLB-toeslagrechten en de aanloopperikelen rondom het GLB voor de fruittelers, waren de aanleiding hiervoor. Een toelichting op deze knelpunten in vraag en antwoordvorm:
 
SGP en CDA: Er zijn ondernemers die in 2015 en 2016 geen toeslagrechten kunnen verzilveren omdat ze onder de drempelwaarde van 500 euro uitkomen. Bij oplopende waarde van de toeslagrechten zouden ze in 2017 en verder wel boven deze drempel uitkomen, maar lijkt de regelgeving hen geen ruimte meer te bieden om deze rechten alsnog te verzilveren.
Van Dam: Vanaf 2016 kunnen alleen nieuwe landbouwers en jonge landbouwers een aanvraag voor betalingsrechten indienen. Om de kosten van de uitvoering te beperken is er in 2010 voor gekozen een ondergrens voor betalingen in te stellen van 500 euro. Deze keuze is in 2014 ook gemaakt voor het nieuwe GLB. Betalingsrechten die twee jaar niet uitbetaald worden, vervallen. De waarde van deze rechten wordt toegevoegd aan de nationale reserve. Hierdoor vervallen de betalingsrechten van bedrijven die in 2015 voor het eerst betalingsrechten kregen toegewezen en in 2015 en 2016 minder dan 500 euro rechtstreekse steun zouden ontvangen. Er zijn binnen de Europese voorschriften geen mogelijkheden om een voorziening te treffen waardoor deze bedrijven hun rechten zouden kunnen behouden voor het geval zij in 2017 of daarna de ondergrens van 500 euro wel zouden overschrijden.
SGP en CDA: De fracties vragen aandacht voor de land- en tuinbouwbedrijven die in 2015 voor het eerst toeslagrechten hebben aangevraagd, waaronder veel fruittelers. SGP en CDA krijgen het signaal dat verscheidene ondernemers door onvoldoende ervaring met de GLB-administratie en voor hen onduidelijke formulieren een fout hebben gemaakt bij deze aanvraag, zoals een verkeerd of niet geplaatst vinkje, waardoor ze niet alleen voor 2015, maar ook voor de rest van de GLB-periode tot 2020 toeslag mislopen.
Van Dam: Het komt inderdaad voor dat landbouwers geen rechten aanvragen, terwijl ze daar mogelijk wel aanspraak op zouden kunnen maken. Ik ben echter van mening dat er over de wijzigingen en mogelijkheden om rechten aan te vragen voldoende gecommuniceerd is. In de periode die voorafging aan de aanvraagperiode 2015 voor de nieuwe betalingsrechten zijn alle landbouwers regelmatig door onder meer RVO.nl geïnformeerd, door middel van informatiebrieven en via de website van RVO.nl, over het GLB vanaf 2015 en de éénmalige mogelijkheid om in 2015 een aanvraag voor betalingsrechten in te dienen.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 juni 2016 - 14:49