De NFO vindt dat het regeerakkoord samen met het herfstakkoord negatief uitpakt voor de fruitteeltsector. De fruittelers worden in het bijzonder geraakt door de meer dan verdubbeling van de assurantiebelasting en het verdwijnen van de rode diesel. Bovendien wordt de WW-premie fors verhoogd door te veel uitputting van de reserves en een forse verhoging van toeslag voor de kinderopvang. De overige gevolgen van het regeerakkoord staan op de NFO-website. Daarbij is gekozen voor een systematiek waarbij voor elke overheidsmaatregel zowel de positieve punten als de negatieven effecten zijn weergegeven. De overheid wil mogelijk de gevolgen van het regeerakkoord nog wel verzachten, bijvoorbeeld voor het verdwijnen van de rode diesel, maar zeker is dit niet. Vaak is dit ook niet gericht op kleine sectoren Op zijn vroegst weten we in 2014 meer.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 december 2012 - 10:30