Tijdens de werkgeversbijeenkomsten waar de NFO ook een lezing hield is ook uitvoerig gesproken over seizoensarbeiders. Zij mogen maximaal zes maanden per jaar bij u werken en mag u dan in dienst nemen op basis van de regeling seizoensarbeid. U kiest er zelf voor wat voor soort contract u deze werknemer geeft: op oproepbasis als het aantal uren onzeker is, of bijvoorbeeld voor een parttime of volledige werkweek. De Werkgeverslijn heeft een voorbeeld arbeidsovereenkomst ontwikkeld voor seizoensarbeiders, evenals een contract voor bepaalde en onbepaalde tijd.
De voorwaarden voor het toepassen van de regeling seizoensarbeid leest u in artikel 11 van de cao Open Teelten. Let erop dat uitzendbureaus en payrollbedrijven de regeling seizoensarbeid en ook de regeling piekarbeid niet mogen toepassen omdat zij niet onder de werkingssfeer van de cao Open Teelten vallen.
Bijgevoegd is ook een berekening van de lonen voor: piekarbeiders (scholieren en studenten), piekarbeiders overig en seizoenarbeiders. 
 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 april 2015 - 17:44