Voor 1 april moeten exporteurs zich opgeven voor export naar China. Bij deze opgave worden ook de telers en hun fruitpercelen doorgegeven. In april worden alle aangemelde bedrijven en fruitpercelen door de Nederlandse overheid doorgegeven aan China. In 2014 zijn veel meer percelen geteeld volgens het China-protocol dan dat er geëxporteerd wordt. De huidige inschattingen zijn dat van de oogst 2014 maximaal 800 ton naar China geëxporteerd wordt. Een belangrijke reden van deze tegenvallende afzet is dat de afzet niet in september, maar pas in november van start kon gaan. Ook zou meespelen dat Belgische peren voordeliger aangeboden worden en dat de Chinezen de Conference nog niet goed kennen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 - 15:28