De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) vraagt aandacht voor het goed reinigen van spuitmachines vanwege het aantreffen van niet-toegelaten middelen. NVWA constateert in diverse teelten in toenemende mate discussies over niet-toegelaten middelen. Oorzaak is veelal onvoldoende reiniging van de spuitmachines na een vorige bespuiting. Zeker bij fungiciden en insecticiden heeft de autoriteit de indruk dat de reiniging van de tanks onvoldoende gebeurt.

Soms blijven hoeveelheden restvloeistof achter in de tank wat kan oplopen tot meer dan 100 liter. Als de teler de tank bijvult voor een volgende bespuiting op een ander gewas, bestaat de kans dat een niet-toegelaten middel wordt meegespoten.

Jaco van Bruchem (NFO) adviseert telers voor een bespuiting goed uit te rekenen hoeveel spuitvloeistof nodig is. Ook is het goed de spuitmachine bij wisseling van gewassen intern te reinigen vanuit een schoonwatertank. Als dan toch restvloeistof overschiet, kunnen de telers dat verdund uitrijden over het laatst gespoten perceel en daarna de tank nogmaals spoelen. Voorkom in elk geval grote hoeveelheden restvloeistof en daarmee nodeloze discussies met de NVWA.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 - 12:00