Bij de NFO komen signalen binnen dat het voor buitenlandse werknemers nauwelijks nog mogelijk is een bankrekening te openen bij ING. De bank heeft haar beleid gewijzigd en neemt alleen nog klanten aan die langer dan drie maanden in Nederland verblijven en een vast woonadres hebben (het adres van de fruitteler is niet geldig). Een korte termijn oplossing kan zijn om de werknemer in het buitenland een zogenaamde euro-rekening te laten openen. Dit kan ook een en/of rekening zijn zodat een eventuele partner of familielid deze kan openen, mocht de betreffende werknemer als in Nederland zijn. Op ltoseizoenarbeid.nl vindt u hierover meer informatie.    

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 september 2016 - 18:24