Momenteel is er één subsidieregeling geopend in Gelderland en één in Zuid-Holland die interessant kunnen zijn voor de fruitsector:
Subsidie Gelderland POP3 onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gelderland 2017
Investeert u in het tegengaan van de effecten van watertekorten of -overschotten of verminderde emissie van milieubelastende stoffen naar grond- of oppervlaktewater? Dan is er voor ondernemers in waterschap Rijn en IJssel, waterschap Vallei en Veluwe of waterschap Rivierenland de nieuwe POP3-openstelling mogelijk interessant.

Openstelling Zuid-Holland POP3 Samenwerking voor innovatie in het kader van EIP
De openstelling is gericht op productiviteit en duurzaamheid in de landbouw. De overheid wil met de regeling projectgerichte samenwerkingsverbanden stimuleren en bevorderen. De samenwerking moet minimaal bestaan uit één grondgebonden landbouwer en een partij uit de voedselketen of verwerkingsketen. Dit kunnen dus producenten of verwerkers zijn van voeding, maar ook distributeurs en retailers. Klik hier voor meer informatie

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 september 2017 - 17:14