De geplande reorganisatie bij LTO Noord krijgt momenteel haar beslag. De 37 beleidsadviseurs van LTO Noord moesten de afgelopen weken solliciteren naar de functie van (senior) adviseur bij het organisatieonderdeel Belangenbehartiging & Netwerken. Donderdag 6 en vrijdag 7 maart kregen de medewerkers uitsluitsel of zij in de nieuwe LTO Noord-organisatie kunnen aanblijven als adviseur, of zij slechts tijdelijk worden ingezet of dat hun dienstverband wordt beëindigd. In de nieuwe organisatie is nog plaats voor grofweg de helft van het voormalig aantal belangenbehartigers. Dit heeft ermee te maken dat LTO Noord gaat werken volgens een andere structuur zoals geen vaste secretaris per provincie of vakgroep meer. De belangenbehartiging wordt georganiseerd vanuit drie regio’s, onder leiding van één regiomanager. In totaal verdwijnen bij LTO Noord over de periode 2013/’16 46 van de 132 voltijdbanen. De reorganisatie is nodig vanwege het krimpend aantal leden.

De belangenbehartigers van wie het dienstverband eindigt, blijven in ieder geval tot 1 april in functie. LTO Noord communiceert niet naar buiten toe welke medewerkers vertrekken. Nadere informatie hierover is te verkrijgen via de vakgroep- en de provinciale voorzitters. Na 1 april informeren de regiomanagers: Ivar Bisseling (regiomanager Oost), Kees van Beek (regiomanager West) en Paul Bos (regiomanager Noord), de leden over de ontwikkelingen in hun sector en/of regio.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 maart 2014 - 08:14