Ondernemers in de land- en tuinbouw ontvangen steeds vaker facturen van de Stichting Reprorecht. NFO adviseert om er in elk geval op te reageren.

De NFO kreeg de afgelopen periode reacties van leden die voor het eerst een factuur van de Stichting Reprorecht ontvingen. Bij de factuur zit een folder met toelichting op de ‘Regeling reprorecht bedrijfsleven, een eerlijke vergoeding voor kopiëren’. Het betreft een vergoeding voor het kopiëren uit boeken, kranten en vaktijdschriften. Auteursrechten dus en het betreft beslist geen spookfactuur.

De Stichting Reprorecht is aangewezen door de minister van Justitie om vergoedingen te innen voor het kopiëren. De stichting keert een bedrag uit aan de uitgeverij (de hoogte van het bedrag wisselt jaarlijks) dat zij naar rato verdeelt onder externe auteurs van vakbladen, boeken en kranten. Zij lopen namelijk inkomsten mis als hun publicaties niet gekocht maar gekopieerd worden. De stichting controleert steekproefsgewijs bij de auteurs of zij een bijdrage hebben ontvangen.

De factuur is gebaseerd op het gemiddelde kopieergedrag in de agrarische sector en op de registratie van agrarische bedrijven bij de Kamer van Koophandel. De agrarische sector is echter zeer divers. Sommige bedrijven hebben geen kopieerapparaat en maken nooit kopieën. Op andere bedrijven wordt juist veelvuldig gekopieerd. Op www.reprorecht.nl is meer informatie te vinden over de Regeling Reprorecht Bedrijfsleven. Daar kunnen ondernemers ook doorgeven dat zij geen kopieerapparaat hebben of dat het aantal medewerkers op de factuur niet klopt. Op de factuur staat een debiteurennummer en een code. Daarmee kunt u inloggen en zo nodig de gegevens aanpassen. Wie nooit kopieert hoeft niet te betalen, maar dat moet u dan wel aangeven bij de Stichting Reprorecht. Door te reageren kunt u aanmaningen en juridische procedures voorkomen.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 april 2013 - 12:30