Ontheemden uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne (RTB) vallen, mogen tot 4 maart 2026 in loondienst werken. Dit omdat de bescherming op grond van de richtlijn is verlengd.

Omdat de oorlog in Oekraïne nog altijd voortduurt, heeft de Raad van de Europese Unie de toepassing van de RTB met een jaar verlengd. Deze loopt nu tot en met 4 maart 2026. Hierdoor kunnen ontheemden uit Oekraïne een jaar langer in EU-lidstaten verblijven.

De RTB werd op 4 maart 2022 in werking gesteld, toen miljoen mensen vluchtten uit Oekraïne. Dankzij de richtlijn hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. De RTB werd in eerste instantie geactiveerd voor een jaar, met de mogelijkheid om deze twee keer te kunnen verlengen tot en met 4 maart 2025. Gezien de onzekere situatie in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie nu besloten om de RTB in de huidige vorm met nog een jaar te verlengen.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Een en ander betekent dat werkgevers ontheemden uit Oekraïne tot 4 maart 2026 arbeid in loondienst mogen laten verrichten zonder dat de werkgever hiervoor een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Wel geldt er een meldplicht voor de werkgever bij het UWV. De voorwaarden die nu gelden, blijven vooralsnog hetzelfde. Meer informatie over wanneer en onder welke voorwaarden een ontheemde uit Oekraïne mag werken in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Wie vallen onder de RTB tot 4 maart 2026?

Werkgevers kunnen nagaan of een persoon onder de RTB valt door het O-document of de sticker te controleren die is afgegeven door de IND.

BronWerkgeverslijn Land- en tuinbouw/Ministerie van SZW

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juli 2024 - 16:38