De agrarische sector voert op dit moment een brede discussie over het afdekken van toekomstige risico’s. Het hoofdbestuur van de NFO vindt goede verzekeringen en goede fiscale mogelijkheden de belangrijkste instrumenten om risico’s te kunnen borgen. Bij verzekeringen zijn gegarandeerde dekkingen het meest belangrijk. Voor het betaalbaar houden hiervan moeten telers optimaal gebruik maken van het GLB-beleid en de verhoging van de assurantie belasting, een slecht besluit, moet van de baan. Bij een fiscaal stelsel zijn twee zaken van belang. De mogelijkheid om fiscaal vrij te kunnen reserveren en goede compensatiemogelijkheden bij schade. Vooral een goede compensatie achteraf is daarbij nodig om deze snel beschikbaar te krijgen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 december 2012 - 10:30