Binnen het EU-project 3D-Mosaic is een zelfrijdende robot ontwikkeld die de plantengroei en vruchtkwaliteit per boom vastlegt. Tezamen met bestaande bodemkaarten kunnen op basis van deze gegevens gedetailleerde kaarten worden samengesteld die telers in staat stellen gerichte maatregelen te nemen. Te denken valt aan een preciezere watergift of bemesting of het bepalen van het juiste oogstmoment. De robot is getest in citrusaanplanten in Turkije en op pruimenbomen in Duitsland. De robot is ook geschikt te maken voor andere fruitsoorten en tuin- en akkerbouwsectoren.

In het twee jaar durende project werkten elf partners uit zeven EU-landen in het ERA-Net ICT-Agri samen. Nederland nam geen deel aan het project. Het Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim (ATB) coördineerde het project. Inmiddels is het vervolgproject USER-PA in gang gezet om het systeem gebruiksvriendelijker en geschikter te maken voor het robuuste veldwerk. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 september 2013 - 12:19