De agrarische sector krijgt geen compensatie voor het afschaffen van rode diesel. Dit is gebleken bij de presentatie van de aangepaste begroting voor 2013 door VVD en PvdA. De NFO deelt de mening van LTO die zeer verontwaardigd is over het besluit van beide partijen. “Dit betekent een harde kostprijsverhoging voor de agrariërs”, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.

In totaal kost de maatregel de agrarische sector 100 miljoen euro extra aan toegevoegde accijns op dieselolie. LTO had compenserende maatregelen bedongen voor in totaal 50 miljoen euro. De organisatie had gepleit voor een compensatie ten behoeve duurzame initiatieven, zoals het toepassen van gps en duurzame stallen. Maar beide politieke partijen willen daar geen geld voor vrijmaken.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 - 12:30