In het Lenteakkoord spraken de vijf partijen af dat het belastingvoordeel op rode diesel wordt afgeschaft. Dit raakt de Nederlandse land- en tuinbouw buitengewoon hard. NFO en LTO vinden het wegvallen van het fiscale voordeel op rode diesel zonder voldoende compensatie niet acceptabel. In een brief aan VVD, CDA, D66, Christen Unie en Groen Links verzocht LTO Nederland, mede namens de NFO, het schrappen van het belastingvoordeel op rode diesel te heroverwegen. Als de maatregel toch doorgaat, moet er in ieder geval voldoende compensatie komen om de concurrentiekracht van de fruitteelt in stand te houden. In de landen om ons heen blijven namelijk de gunstige regelingen voor dieselolie bestaan.

Staatssecretaris Joop Atsma van I&M zei op 21 mei, tijdens een werkbezoek in het kader van emissiearme veehouderij, dat geld dat vrijkomt voor compensatie van het verdwijnende accijnsvoordeel op rode diesel, deels beschikbaar zou moeten komen voor de verduurzaming van de landbouwsector. Vooralsnog vindt de NFO deze toezegging vaag en ontoereikend.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 4 juni 2012 - 09:30