Leden van NFO-Kring Midden-Nederland lieten zich vanmiddag 1 februari tijdens een rondleiding door het gebouw van Waterschap Rivierenland in Tiel bijpraten over het thema water. De 40 aanwezigen kregen in de regiekamer – met tientallen beeldschermen – uitleg over rioolwaterafvoer, stuwen en gemalen en oppervlaktewater. De waterschappen Rivierenland (werkgebied tussen Rijn en Maas) en Stichtse Rijnlanden (werkgebied zuidelijk deel provincie Utrecht en een klein deel provincie Zuid-Holland) gingen ook in op onderwerpen zoals de beschikbaarheid van water in de toekomst, de werkwijze tijdens nachtvorst en de kwaliteit van het water in het algemeen.
De bijeenkomst werd gecombineerd met de Algemene ledenvergadering van NFO-Kring Midden-Nederland. In Fruitteelt volgt binnenkort een artikel over deze bijeenkomst.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 februari 2018 - 17:58