De Europese Unie komt met een nieuwe verordening voor de ondersteuning van voorlichting en afzetbevordering van agrarische producten. In de nieuwe verordening komen meer middelen vanuit de EU beschikbaar. Het huidige EU-budget van 50 miljoen euro per jaar groeit naar 200 miljoen per jaar in 2019. De NFO ziet mogelijkheden voor de Nederlandse fruitteeltsector om promotie een structurele plek te geven.

De EU werkt momenteel aan een nieuw kader voor de ondersteuning van promotie. De nieuwe verordening moet binnen de EU nog wel officieel worden goedgekeurd, maar op hoofdlijnen is er overeenstemming. De besluitvorming bevindt zich in de laatste fase.

De nieuwe verordening moet volgens de planning 1 januari 2015 ingaan. De aandacht verschuift naar promotie en afzetbevordering in derde landen (landen buiten de EU). Hiervoor wil de EU driekwart van de beschikbare middelen beschikbaar stellen. Europa wil stimuleren dat meerdere landen samenwerken in campagnes. Campagnes die uitgevoerd worden in meerdere landen of in derde landen hebben eveneens de voorkeur.

In de nieuwe verordening is geen nationale cofinanciering vanuit de overheid opgenomen. In Nederland was dat ook nu al niet meer het geval.

Omdat de nationale bijdrage wegvalt, wordt de EU-financiering hoger: 70 procent voor monoprogramma’s (één indienend land in één of meer landen uitgevoerd) en 80 procent voor derde landen en multiprogramma’s (meerdere indienende landen uitgevoerd in meerdere landen). Het huidige subsidiepercentage van de EU bedraagt 50 procent. Naast promotie komen ook nationale kwaliteitssystemen in aanmerking voor ondersteuning.

De EU zet in op een veel ruimere ondersteuning van promotiecampagnes zowel in budget als in percentage. De verordening biedt dus volop ruimte om hier vanuit Nederland op in te haken zowel op de interne EU-markt als op derde landen. Voor het aanvragen van deze middelen zijn er twee voorwaarden. Alleen een rechtspersoon die door de EU is erkend kan de aanvragen indienen. De NFO is een van de initiatiefnemers om hiervoor een stichting op te richten. De tweede voorwaarde, en uitdaging, is dat de sector bereid moeten zijn om voor promotie private gelden beschikbaar te stellen.    

Siep Koning
skoning@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 juni 2014 - 12:58