Het Kennis op Maat project “Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk” is erop gericht de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In het project brengen de consortiumpartners kennis en producten uit afgerond en lopend onderzoek rond precisiefruitteelt zo snel mogelijk naar de praktijk. Dit gebeurt via studiegroepen, demo’s, bijeenkomsten,  webinars en ook door lesmateriaal te ontwikkelen voor het fruitteelt onderwijs.

Regionale studiegroepen
Vorig jaar zijn drie regionale studiegroepen opgezet die bestaan uit gemiddeld 15 personen, zijnde fruittelers, adviseurs en studenten. Per studiegroep dient één fruitteeltbedrijf als demobedrijf. In Noord Nederland is dit het bedrijf van fruitteler Frans Rijk in Dronten, in Midden Nederland het bedrijf van Peter Baars in Eck en Wiel en in Zuid-West Nederland het bedrijf van Hans Vos in Dinteloord. Elke studie groep wordt begeleid door Pieter van Dalfsen (onderzoeker bij WUR) en een ervaren teeltadviseur.

De onderwerpkeuze wordt bepaald in samenspraak met de deelnemers van de studiegroep. Voor elke groep worden jaarlijks minimaal 3 bijeenkomsten georganiseerd.

De eerst volgende bijeenkomst zal (online) plaatsvinden op dinsdagavond 22 februari voor de studiegroep Midden Nederland. De data voor de andere groepen zijn te vinden op de projectpagina op de website van Proeftuin Randwijk (zie link onderaan dit bericht).

Deze avond staat het thema “Bloesemdunnen op taakkaart” centraal. Op de 3 demobedrijven zijn bloesemkaarten gemaakt met het sensorplatform van WUR en met drones van Aurea Imaging. De betrouwbaarheid van de kaarten is gecontroleerd met bloemclustertellingen in de boomgaard. De telers hebben vervolgens op de bloesemkaart uit de drone ook gespoten op taakkaart; soms zelfs meerdere dunningsbespuitingen op dezelfde taakkaart. In augustus is met vruchttellingen het resultaat geëvalueerd. In de studiegroepbijeenkomsten worden de uitkomsten van de demo’s op de 3 demobedrijven en de ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd en besproken. Ook de economische kant komt aan bod: wat kost het en wat kan het opleveren?

Wil je ook meer leren over precisietoepassingen in de fruitteelt?
Ben je fruitteler én lid van de NFO dan kun jij je nog aanmelden om mee te doen in één van de studiegroepen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wil je deelnemen stuur dan even een e-mail naar NFO innovatiemakelaar Patricia Hoogervorst. Haar mailadres is phoogervorst@nfofruit.nl.

Meer weten?
Wil je meer lezen over dit project en wie de partners zijn, klik dan hier voor de projectpagina op de website van Proeftuin Randwijk.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 februari 2022 - 16:30