In het kader van de Ruslandmaatregelen zijn bij RVO tot en met 18 november 228 meldingen binnengekomen voor het uit de markt halen van appels en peren. Daarmee is 60,7 procent van de nationale enveloppe benut. Het merendeel van de appels en peren (188 meldingen) ging naar de voedselbank.
Mocht het quotum voor appels en peren voor eind juni, wanneer de regeling stopt, zijn overschreden dan kan op verzoek van de NFO gebruik gemaakt worden van de vrije ruimte die nog niet is toegedeeld aan de verschillende gewassen. Bij overschrijding van het quotum mag de vrije ruimte worden benut voor gratis verstrekkingen, oftewel voor afzet via de voedselbank. Dit geldt ook voor appels en peren. Zoals het er nu naar uitziet, zal er geen gebruik gemaakt worden van deze mogelijkheid. De NFO houdt u regelmatig op de hoogte van de benutting van het quotum voor appel en peer. Mocht de sector wel een beroep doen op de vrije ruimte dan zal de NFO u te zijner tijd nader informeren over de mogelijkheden.

Lees ook het bericht ‘Bijna 60% Ruslandquotum benut’ van 8 november.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 november 2016 - 19:05