De Raad van State heeft fruitbedrijf Euro Cool in het gelijk gesteld in een zaak die was aangespannen tegen de gemeente Houten. Euro Cool had bezwaar aangetekend tegen de spuitvrije zones die de gemeente in het bestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek had opgenomen. De gemeente verbiedt het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen binnen 50 meter van gevoelige objecten zoals woningen en tuinen. Bestaande fruitteeltbedrijven mogen nog wel binnen deze zone spuiten op grond van het overgangsrecht. 

De Raad van State is van mening dat het overgangsrecht alleen mag worden toegepast wanneer er zicht is op beëindiging van de activiteit binnen een periode van maximaal tien jaar. Dat is in dit geval niet aan de orde. Daarnaast vindt de Raad dat het niet bewezen is dat een spuitvrije zone van 50 meter noodzakelijk is om de gezondheid van omwonenden te waarborgen. De uitkomsten van het rapport ‘Gewasbescherming en omwonenden’ van de Gezondheidsraad, dat in januari 2014 is verschenen, waren bij het vaststellen van het bestemmingsplan nog niet bekend. Bovendien wordt naar aanleiding van dit rapport nog nader onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade door gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden te voorkomen. De gemeente wil in overleg met NFO-afdeling Zuid Oost-Utrecht over de nu ontstane situatie. De NFO gaat hier op in, maar heeft de gemeente wel verzocht met voorstellen te komen aan de hand waarvan het overleg kan plaatsvinden.

Dit bericht is geplaatst op maandag 29 september 2014 - 14:09