De verplichtingen rond girale betalingen, inhoudingen en verrekeningen en de eisen aan de loonstrook, in het bijzonder de specificatie rond de onkostenvergoeding, gaan pas per 1 januari 2016 in. De meeste onderdelen van de onlangs goedgekeurde  Wet aanpak schijnconstructies gaan in per 1 juli 2015. Enkele onderdelen worden uitgesteld tot 1 januari 2016. Dit om werkgevers en werknemers de gelegenheid te geven zich voldoende te kunnen voorbereiden.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 12:54