De NFO-kringen Flevo-Noord en Noord-Holland gaan nauw samenwerken. Deze samenwerking groeit mogelijk uit naar een fusie. Beide kringen hebben te maken met een teruglopend fruitareaal in hun regio en met de toenemende schaalvergroting en vermindering van het aantal leden. In deze noordelijke provincies zijn op een enkele fruitteler na alle fruittelers lid van de NFO. Op de afzonderlijke ALV’s van de kringen is de samenwerking met de leden besproken. De eerste stap in deze samenwerking is dat de kringbesturen gezamenlijk vergaderen. Deze week vond de eerste gezamenlijke vergadering plaats. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 10:23