Als fruittelers vanaf 1 februari 2013 bij de Cross Compliance Controles

geen gewasbeschermingplan hebben, leidt dit tot een korting van 3 procent op de inkomenssteun. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Voor fruittelers kan het gaan om een korting op de subsidie voor de Brede Weerverzekering. De NVWA kreeg van de Europese Commissie de opdracht om bij de Cross Compliance Controles niet langer een herstelmogelijkheid te bieden voor het ontbreken van het gewasbeschermingplan, maar onmiddellijk te korten.

De NFO vindt het onredelijk dat er, mogelijk in het laatste jaar van het gewasbeschermingplan, zwaardere sancties komen. Het is voor de NVWA echter niet mogelijk de opdracht van de Europese Commissie naast zich neer te leggen.

Bij de evaluatie van het Convenant Gewasbescherming is geconstateerd dat het gewasbeschermingplan niet of nauwelijks bijdraagt aan een geïntegreerde gewasbescherming. Gewerkt wordt aan een alternatieve aanpak. Bij deze aanpak voeren gewasbeschermingadviseur en teler in een adviesgesprek waarin zij een checklist over geïntegreerde gewasbescherming langslopen. Daarin kijken zij terug op het afgelopen seizoen en wordt vooruitgekeken naar het nieuwe jaar.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 31 januari 2013 - 13:00