Uit berichtgevingen en bevindingen blijkt dat er geregeld scald zichtbaar wordt bij Conference zowel tijdens als na bewaring. Vanuit diverse kanten is de NFO hierover geïnformeerd en ook in de sector is de situatie breed geconstateerd.

Scald kenmerkt zich als bruine verkleuring van de schil. Bepaalde klimaat- en teeltomstandigheden in de groeiperiode zijn hiervan de oorzaak. De NFO-productgroep Peer wil een objectief beeld krijgen van de omvang van de scald en laat binnenkort een inventarisatie uitvoeren. Daarvoor worden gevoelige partijen opgeslagen in vergelijkbare condities als in het handelskanaal en volgt men de ontwikkeling van scald nauwlettend.

Het Productschap Tuinbouw financiert dit onderzoek.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 - 13:30