In tijden dat het moeilijk is voor fruitbedrijven om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, staat scholing bij de gemiddelde fruitteler niet hoog op de prioriteitenlijst. Andere zaken vindt hij dan veel hoger scoren. Dit kwam onder andere naar voren tijdens de ronde langs de NFO-kringen en -productgroepen die de NFO deze zomer maakte om te praten over de taken van de NFO. Waar moet ze volgens de leden haar prioriteiten leggen?

Scholing scoorde laag. Om die reden wil de NFO de inzet van de eigen medewerkers op het scholingsterrein laag houden. Dit is mogelijk omdat er in de afgelopen jaren veel is verzet om een goede structuur voor het fruitonderwijs neer te zetten (Fruitacademie). Met de Fruitacademie kreeg de samenwerking tussen de AOC’s Edudelta en Helicon een belangrijke impuls. Beide scholen organiseren gezamenlijk in Fruitacademie-verband onder meer praktijkdagen en ze ontwikkelen lesstof. Ook het cursusaanbod kreeg meer vorm en structuur met de Fruitacademie; belangstellenden kunnen zich nu bijvoorbeeld op een centrale locatie aanmelden.

De NFO wil het geld dat de overheid steekt in het onderwijs zo goed mogelijk inzetten voor de fruitsector. Er is nu ook geld beschikbaar voor scholing via het Fonds Arbeidsmarktbeleid van Colland. De NFO heeft bij dit fonds een aanvraag ingediend om een scholingsconsulent voor de fruitteelt aan te stellen. Deze scholingsconsulent richt zich op scholing van zowel de ondernemers als werknemers. Bij de scholing aan de ondernemers betreft het ondersteuning aan afdelingen, kringen en productgroepen om voorlichtingsbijeenkomsten, kennis- en themadagen te organiseren. Zo mogelijk ook beurzen. Bij scholing aan de werknemers gaat het om voorlichting geven aan werkgevers opdat zij werknemers de mogelijkheid geven bij te blijven door onderwijs te blijven volgen. Dit is nodig om het fruitbedrijf bij de tijd te houden. Daarnaast is het een taak van de scholingsconsulent fruittelers te stimuleren na te denken over nieuwe cursussen en deze verzoeken te bundelen. Bovendien legt de consulent zich toe op het adviseren van de ondernemers over de subsidiemogelijkheden voor het volgen van een cursus. Op deze manier zet de NFO het geld dat beschikbaar is voor scholing zoveel mogelijk in voor de fruitsector.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:22