Recent heeft de NFO bij de Sectorcommissie Open Teelten van Colland het project Scholingsconsulent voor de fruitteelt ingediend voor het jaar 2014. Dit project heeft de sectorcommissie inmiddels goedgekeurd. Het heeft nu nog de goedkeuring nodig van het bestuur Arbeidsmarktbeleid van Colland. De NFO blijft zich, samen met de andere agrarische sectoren, inspannen om werknemers en ondernemers te vragen naar de juiste (bij-)scholing. Het devies is immers: Een leven lang leren. De huidige scholingsconsulent, Gerrie van den Bos, gaat dit project in 2014 uitvoeren. De aansturing van haar vindt plaats door de paritair samengestelde stuurgroep scholingsconsulent fruitteelt. In deze stuurgroep hebben zitting: Rene Simons, Gerrit van Dieren, Henri Stroek (CNV) en Marcella Bernse (FNV) en Herman Bus (NFO).  

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 november 2013 - 13:16