Binnen de CAO Open Teelten zijn er in totaal 150 scholingsvouchers beschikbaar gesteld, waarvan 51 voor de fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt. De vouchers hebben een looptijd van 1 juni 2015 tot 31 maart 2017 en hebben een waarde van €1.500,-. De vouchers  mogen alleen worden toegepast voor werknemers die onder de CAO Open Teelten vallen. Daarnaast mag de scholingsvoucher alleen gebruikt worden voor persoonlijke ontwikkeling en ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van de werknemer. Dit houdt in dat de opleiding, stage, cursus of workshop is bedoeld om nieuwe vaardigheden of kennis op te doen. Het volgen van een (noodzakelijke) cursus die past binnen de huidige functie is uitgesloten.
Wanneer u interesse heeft in een scholingsvoucher kunt u een aanvraag indienen bij Colland Arbeidsmarkt. De sectorcommissie beoordeeld alle ingediende aanvragen waarbij er gekeken wordt of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden.
Er zijn maar een beperkt aantal scholingsvouchers beschikbaar, dus zorg ervoor dat u niet te lang wacht met aanvragen als u gebruikt wilt maken van de scholingsvouchers.
Mocht u vragen hebben over de scholingsvouchers dan kunt u contact op nemen met scholingsconsulent en coördinator vaktechniek Mariëlle Mulder, mmulder@nfofruit.nl.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 september 2016 - 15:36