Op de Utrechtse Fruitteeltdag is het Convenant Schoon Water Utrechtse fruitteelt tussen NFO, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht getekend. Doel van het convenant is het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater, waaronder captan, sterk te verminderen. De Utrechtse fruitsector is daarin verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke regelgeving en voorschriften. Aanleiding voor het convenant zijn de overschrijdingen van de normen voor de resten van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater. In 2015 moeten de overschrijdingen met 80 procent zijn verminderd. Om dit te bereiken wordt onder meer een praktijknetwerk met circa vijftien telers opgezet. Periodieke monitoring moet inzicht geven in de teruggang in overschrijdingen. Jaarlijks volgt een evaluatie met de betrokken organisaties.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 december 2012 - 10:30