De NFO heeft in afstemming met Prisma, vereniging van biologische fruittelers, een vrijstellingsverzoek ingediend voor VitiSan. Dit middel is noodzakelijk voor de bestrijding van schurft in de biologische appel- en perenteelt. In voorgaande jaren gold het verzoek alleen voor de biologische perentelers. Dit jaar is de aanvraag ook ingediend voor de biologische appelteelt. Alleen een vrijstelling voor VitiSan is niet genoeg om schurft in de biologische teelt te kunnen bestrijden. Noodzakelijk is dat ook Curatio beschikbaar komt. Echter, begin 2015 wees toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma het NFO-verzoek voor Curatio voor 2015 af. Met de toelatingshouder en deskundige wordt de mogelijkheid voor 2016 uitgezocht.

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 21 december 2015 - 14:58