Projecten voor de productie van duurzame energie krijgen ook in 2018 weer de steun van het ministerie van Economie en Klimaat. Dit jaar zijn er twee openstellingsrondes van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+). In aanmerking komen onder andere de technieken windenergie, thermische conversie, vergisting, zonne-energie, energie uit geothermie en waterenergie. De eerste openstellingsronde loopt van 13 maart tot en met 5 april. Deze openstelling is, afhankelijk van het type investering in drie fasen verdeeld. Kijk voor meer informatie op subsidiefocus.nl.

Subsidiekansen in Noord-Brabant
Als vervolg op de POP3-openstellingen in 2017 opent de provincie Noord-Brabant in maart drie subsidieregelingen. Projecten komen in aanmerking als zij bijdragen aan thema’s die gericht zijn op duurzaamheid en onder andere het creëren van meerwaardestrategie. Daarnaast is er extra aandacht voor de toepassing van hightech, zoals robotisering en sensortechnologie, nieuwe product- en marktconcepten, gezondheid en circulaire economie.

In totaal is  er 11 miljoen euro beschikbaar voor de volgende drie regelingen:

  • samenwerking voor innovatie (in het kader van EIP);
  • fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  • kennisoverdracht: trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties.

De openstelling is van 5 maart tot en met 16 april. Klik hier voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 januari 2018 - 19:53