Onlangs ging op initiatief van de NFO uitgebreid onderzoek van start naar vruchtboomkanker. Doel van het project, dat vier jaar duurt, is dat elke schakel in de vruchtboomketen handvatten krijgt om vruchtboomkanker heel gericht en zo duurzaam mogelijk te beheersen. Het unieke aan dit project is dat voor het eerst alle schakels in de vruchtboomketen, van de producenten van het uitgangsmateriaal tot en met de fruittelers, de handen ineen hebben geslagen. Samen met de WUR wordt de uitdaging aangegaan om de preventie en aanpak van vruchtboomkanker structureel te verbeteren.

Deelprojecten
Het project is onderverdeeld in verschillende deelprojecten:
1. Een zo compleet mogelijke risico-inventarisatie maken. Hoe komen infecties in de verschillende fasen in de keten tot stand en welke omstandigheden spelen hierbij een rol?
2. Werken aan de duurzame beheersing van vruchtboomkanker. Zo is er aandacht voor bewaaromstandigheden van uitgangsmateriaal, het voorkomen van infectie op wonden in de opkweek- en teeltfase en de invloed van meststoffen op de vatbaarheid van bomen. Onderzocht wordt of er antagonisten, ofwel micro-organismen zijn die bomen kunnen beschermen tegen een infectie met vruchtboomkanker.
3.In het laatste onderdeel van het project wordt voor de gehele keten een teeltprotocol ontwikkeld.

Financiering
Het project ‘Integrale ketenaanpak voor beheersing van vruchtboomkanker’ is tot stand gekomen op initiatief van de NFO. Verder zijn Naktuinbouw, Vermeerderingstuinen Nederland, Stichting Projectbureau Boomkwekerij (namens de vruchtboomkwekers), Bodata en Fruitmasters partner in dit project. De partners zorgen voor financiering van het project, dat wordt aangevuld met gelden die beschikbaar zijn gesteld door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 juli 2017 - 19:52