Deze Fruitteelt informeert u onder meer  over de wetswijzigingen met betrekking tot de rechtspositie van seizoenkrachten (zie pagina 19). De wijzigingen in de wet (Wet werk en zekerheid) zijn al met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden. Later dit jaar (1 juli) wijzigt ook de WW (Werkloosheidswet). Dan wordt het financieel aantrekkelijker om vanuit de WW werk te accepteren en WW-ers worden eerder verplicht om passend werk te accepteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt de termijn dat iemand recht heeft op WW stapsgewijs teruggebracht tot maximaal twee jaar.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:34