In samenwerking met de NFO wil de begeleidingscommissie van de proef Elstarmutanten eind van dit teeltseizoen een eerste selectie maken uit de acht  in de proef opgenomen mutanten: PCP, van der Zalm, Stechmann, Excellent Star, Elrosa, Bougie, Elshard en Elshof. Daarvoor stellen de NFO en de commissie selectiecriteria op. De proef, nu in het derde groei-jaar, heeft als doel te komen tot een uniforme Elstar van hoge kwaliteit in het winkelschap. Daarnaast worden de belangrijkste teelteigenschappen bij aanplant met- en zonder hagelnetten in beeld gebracht.

Vorig jaar kwamen de eerste resultaten van de proef naar buiten. Na het huidige teeltseizoen kijkt de begeleidingscommissie ook naar die resultaten en besluit zij mede aan de hand van de dan nieuwe gegevens welke mutanten voor wat betreft de optimale teelt- en kwaliteitsaspecten de meest kansrijke mutanten zijn. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 juni 2014 - 12:53