Werknemers in de sector open teelten van 60 jaar en ouder, kunnen gebruik maken van de seniorenregeling. Volgens de Werkgeverslijn land- en tuinbouw gaat een werknemer die gebruik maakt van de regeling, 20% (een dag per week) minder werken en behoudt 90% van het brutoloon en 90% pensioenopbouw. De werkgever ontvangt als tegemoetkoming voor de kosten een vergoeding per seniorendag (€ 80,- per dag, bedrag 2018). De vergoeding voor de seniorendag wordt beschikbaar gesteld vanuit het Colland Fonds Arbeidsmarktbeleid. Aanmelden voor de seniorenregeling en meer informatie via collandarbeidsmarkt.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 augustus 2018 - 20:13