Stichting Milieukeur (SMK) presenteert vandaag de nieuwe certificatievoorwaarden voor alle plantaardige sectoren. Deze nieuwe standaard heet ‘On the way to PlanetProof’. Klik hier voor de samenvatting van de herziening van de Milieukeur-criteria voor 2018. De NFO heeft het afgelopen jaar intensief deelgenomen aan de besprekingen over herziening van de Milieukeur-eisen. Dit heeft gezorgd voor een aangepast certificatieschema. In Fruitteelt 5 van 10 maart a.s. (tevens themanummer Gewasbescherming grootfruit) volgt een artikel over de ins en outs van de nieuwe standaard en wat dit praktisch betekent voor de fruitsector. Klik hier voor het nieuwe PlanetProof certificatieschema per 1 maart 2018.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 maart 2018 - 17:02