Het NFO-hoofdbestuur is in principe voorstander van een drift-classificatiemodel waarbij nieuwe, erkende emissiemaatregelen snel kunnen worden gebruikt. Op dit moment duurt het doorgaans lang voordat een erkende maatregel kan worden toegepast omdat die eerst moet worden opgenomen in het etiket van gewasbeschermingsmiddelen. Hier kan wel enkele jaren overheen gaan voordat de etiketten van alle relevante gewasbeschermingsmiddelen zijn erkend. Het is voor leden van de NFO van belang dat erkende maatregelen, waarbij de mogelijkheden van gewasbeschermingsmiddelen worden verruimd, sneller kunnen worden toegepast. Dit kan met een classificatiesysteem waarin alle driftreducerende maatregelen worden ingedeeld in driftclassen van bijvoorbeeld 50, 75, 90 en 95 procent. In het nieuwe systeem komt dan alleen de vereiste driftclasse op het etiket te staan. Nieuwe driftreducerende maatregelen worden bij erkenning ingedeeld in een driftclasse en kunnen dan meteen worden ingezet zonder dat er etiketwijzigingen nodig zijn. Het hoofdbestuur wil eerst het classificatiemodel uitwerken voordat het een definitief besluit neemt.

Meststoffen. De NFO zet vier punten in voor verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor meststoffen in de fruitteeltsector. 1) Geen N gebruiksnormen meer. 2) Geen verlaging van P gebruiksnormen. 3) P-vrijstelling voor afdekken onderstammen. 4) Op alle gronden vaste mest het gehele jaar kunnen uitrijden; nu mag dit niet op zand en löss.

In de fruitteeltsector worden de fosfaatnormen een knelpunt, daarom moeten deze normen niet verder verlaagd worden. Ook het efficiënt kunnen aanaarden ter bescherming van vorst moet het gehele jaar onder alle omstandigheden kunnen plaatsvinden.

De NFO vindt dat de agrarische sector beloond moet worden voor het feit dat de normen van meststoffen in het grondwater zo goed als geheel zijn gehaald. De Nederlandse overheid moet dit feit benutten bij de komende onderhandelingen over het 5e actieprogramma nitraatrichtlijnen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 11:00