De maatregelen uit het regeerakkoord en hun gevolgen hebben we in kaart gebracht.

Klik hier

. Zowel de definitieve maatregelen veelal gericht op 2013 als de maatregelen in het regeerakkoord bedoeld voor verdere jaren.

Daarbij is gekozen voor de systematiek dat zowel de positieve als de negatieve effecten zijn weergegeven.

Op de korte termijn gaat de afschaffing van de rode diesel, de Btw-verhoging en de verhoging van de assurantiebelasting de sector het hardst raken. LTO en NFO hebben aan de regering gevraagd om ook koopkrachtplaatjes te maken voor de zelfstandig ondernemers en daarin effecten door te rekenen van de diverse maatregelen. Dit zoals in de afgelopen periode ook gebeurd voor werknemers voor diverse maatregelen. Gestart wordt met de effecten van de maatregelen die al bekend zijn( rode diesel, assurantiebelasting) Deze rekenmodellen gaan ook van pas komen bij de invoering van de zogenaamde winstbox. Hierbij wordt betrokken de zelfstandigenaftrek en diverse andere instrumenten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 13 december 2012 - 10:30