Het hoofdbestuur van de NFO heeft in de decembervergadering van 2015 de speerpunten vastgesteld waaraan het secretariaat en het bestuur van de NFO in 2016 gaan werken. In de februarivergadering van het hoofdbestuur is de uitwerking/invulling per speerpunt vastgesteld. Hierbij is aangegeven welke stappen er ondernomen genomen gaan worden en hoeveel tijd erin dat speerpunt geïnvesteerd gaat worden. In deze vergadering is de eerste serie vastgesteld. De NFO gaat in 2016 in ieder geval werken aan  de volgende speerpunten:

  • Effectief pakket van gewasbeschermingsmiddelen inclusief het ontwikkelen, introduceren en begeleiden van maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen.
  • Vermindering van emissie van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Aanpassing van het toelatingskader voor gewasbeschermingsmiddelen in EU en NL.
  • Vrijstelling/vermindering van de assurantiebelasting van de Brede weersverzekering.
  • Uitwerking van de innovatie-agenda: de thema’s duurzaamheid en kwaliteit en markt,
  • Proeftuin Randwijk en een werkbaar collectief instrument voor financiering innovatie.
  • Kwaliteitsverbetering Elstar en Conference in het winkelschap.
  • Verkrijgen van markttoegang tot derde landen.
  • Het verkrijgen van goede, betrouwbare cijfers voor de oogstraming in Nederland.
  • Afzetbevordering van Elstar in Nederland en Conference in Nederland en Duitsland via promotie samen met andere afzetpartijen.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 februari 2016 - 13:09