Bij de implementatie van de Europese richtlijn die spuitkeuring voorschrijft, is de lijn van de NFO dat alleen verplicht wordt hetgeen Europa voorschrijft. Het standpunt van de NFO is dat in Europa meer eenheid moet komen en daarin mag Nederland niet meer voorschrijven dan de Europese richtlijnen aangeven. Tijdens de uitwerking van deze Europese richtlijn heeft de NFO dit standpunt ingebracht.

Nu het Ministerie van Economische Zaken de verordening spuitkeuring goedkeurde, blijkt deze naar de wens van de NFO ingevuld te zijn. Zo komt er geen keuringsplicht voor rugspuiten en wordt de keuring van onkruidspuiten (als de strook niet breder is dan 3 meter) niet verplicht. De keuringsfrequentie voor boomgaardspuiten blijft een keer in de drie jaar. Hierdoor nemen de kosten voor keuringen van spuiten niet toe.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 februari 2013 - 13:30