De NFO heeft zich met succes ingezet om toename van kosten bij spuitkeuringen voor haar leden te voorkomen. Het betreft een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer €200.000. De Europese richtlijn schrijft voor dat toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen gekeurd moet gaan worden. Nederland gaf hier invulling aan door de verordening van het Productschap Tuinbouw voor onder andere boomgaardspuiten aan te passen. Door goed gebruik te maken van uitzonderingsbepalingen in de Europese verordening verandert er voor fruittelers weinig. Voor boomgaardspuiten blijft de situatie ongewijzigd. Andere toepassingsapparatuur, zoals handgedragen apparatuur (rugspuiten, onkruidspuiten) en als de spuitboom niet breder is dan drie meter, worden niet keuringsplichtig. Ook apparatuur die gebruikt wordt voor SmartFresh en Philabuster-toepassingen valt onder de vrijstelling. De NFO-inzet heeft voorkomen dat fruittelers regelmatig diverse toepassingsapparatuur moeten laten keuren.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 21 maart 2014 - 13:37