Er komt een verlichte aanpak voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Oorspronkelijk mag het spuiten van middelen alleen uitgevoerd worden door degene die een spuitlicentie heeft. Voor diverse gewasbeschermingsmiddelen vindt de NFO dit een te zware eis. Begin deze week zijn in de Staatscourant diverse toepassingen gepubliceerd die ook uitgevoerd kunnen worden door personeel zonder spuitlicentie. Hierbij gaat het om het uithangen van feromoonverwarring, het insmeren van stammen tegen wildschade en het plaatselijk toepassen van glyfosaat onder andere Roundup. Een goede instructie door iemand met een spuitlicentie is wel vereist. Deze instructies moet het bedrijfsleven opstellen en kunnen na goedkeuring van de overheid gebruikt worden. De NFO neemt het initiatief om te komen tot een werkbare instructie. Deze eisenverlichting was te realiseren tegelijk met het Europees-proof maken van de Nederlandse regeling voor spuitlicenties

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 december 2013 - 15:37