De NFO is in april opnieuw erkend voor het organiseren van veldbijeenkomsten voor de verlenging van de spuitlicentie. In de komende twee jaar kunnen NFO-afdelingen, -kringen en -productgroepen weer veldbijeenkomsten met erkenning voor het thema Veiligheid en Techniek organiseren. De bijeenkomsten worden gehouden op een fruitteeltbedrijf. Men kan specifiek kiezen voor arbeidsveiligheid of spuittechniek. De NFO koos ervoor de opzet eenvoudig en de kosten beperkt te houden. Hierdoor kan ze deze bijeenkomsten voor € 25 incl. btw aan haar leden aanbieden.

 

Dit bericht is geplaatst op zondag 20 mei 2012 - 22:00