Vijf fruittelers en een varkenshouder uit het Kromme Rijngebied onderzoeken komend seizoen de toepassingsmogelijkheden van spuiwater, afkomstig uit luchtwassers van varkensstallen. Luchtwassers filteren ammoniak uit de stallucht, dat vervolgens wordt omgezet in stikstof. Spuiwater bevat circa 50 kg zuivere stikstof per kuub.

Fruitteler Wim van Wijk uit ’t Goy experimenteert al vier jaar met spuiwater en ziet meerdere mogelijkheden, maar er leven nog wel allerlei vragen. Afgelopen seizoen gebruikte hij spuiwater als draagstof voor een lage dosering herbicidenbespuiting. Het resultaat was volgens hem zeker zo goed als wanneer alleen een hoge dosering herbiciden werd toegepast. Bovendien werd zo in totaal nog 300 kg stikstof meegeven. Hij gebruikte 6 tot 8 m3 spuiwater op 14 hectare zwartstrook.

De groep fruittelers begint met de experimenten direct na de oogst om te kijken of spuiwater de bladval en vertering bij Elstar bespoedigt. Volgend teeltseizoen kijken de telers nog naar een aantal andere experimenten zoals de mogelijkheden van bodembemesting door middel van fertigatie, bladbemesting, onkruidbestrijding en de werking tegen schurft.

De telers werken samen in het praktijknetwerk Toepassing spuiwater in de hardfruitsector. LTO Noord begeleidt het netwerk. Het Ministerie van EL&I en LTO Noord financieren het project uit de subsidieregeling voor praktijknetwerken.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 - 11:34