De afgelopen jaren heeft Proeftuin Randwijk een goede leerplek geboden aan een flink aantal stagiaires van Helicon en HAS. Hieronder waren ook leerlingen die in het kader van lerend werken (BBL-traject) een leerplek hadden op de Proeftuin. Proeftuinpartners NFO, Fruitconsult, CAF en PPO zien het als een van hun taken om een belangrijke rol te vervullen binnen opleidingen in de fruitsector. Zo vormen excursies vanuit Helicon naar Proeftuin Randwijk inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma.
Om ook voor dit seizoen weer een goede planning te maken van de stagiaires die naar Randwijk willen komen, doet de Proeftuin een oproep om deze plannen vroegtijdig kenbaar te maken. Op die wijze kan de stageperiode zo goed mogelijk ingevuld worden.
Voor de komende periode is er weer ruimte voor een aantal leerlingen die een BBL-traject willen volgen op de Proeftuin. Je werkt dan vier dagen op de Proeftuin en gaat één dag per week naar school. Met de uitbreiding van Proeftuin Randwijk met het Houtig Kleinfruit Centrum, kan het ook voor iemand met affiniteit voor kleinfruit interessant zijn om stage te lopen op Proeftuin Randwijk. Heb je interesse in een stageperiode of BBL-traject op Proeftuin Randwijk, neem dan contact op met Peter Oostdijk (peter@fruitconsult.com of via tel. (06) 53 57 81 69.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 februari 2018 - 20:09