In de periode van 2000 tot 2012 zijn ruim 22.000 agrarische bedrijven in Nederland gestopt en is naar schatting 21 miljoen m2agrarische bebouwing vrijgekomen. Dat betekent niet dat alle gebouwen leeg zijn komen te staan. De meeste bedrijfslocaties worden nog wel bewoond en circa 11 miljoen m2 aan agrarische gebouwen staat daadwerkelijk leeg. De meeste leegstand is er in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. In Zeeland, Flevoland en Utrecht is de minste leegstand.
Verwacht wordt dat tot 2030 nog eens 24.000 agrarische bedrijven van de in totaal 64.000 bedrijven stoppen. Dit zijn bedrijven die momenteel een bedrijfshoofd hebben dat ouder is dan 50 jaar en waar geen opvolger aanwezig is. Op deze locaties staan circa 40 miljoen m2 aan gebouwen; naar verwachting zal 16 miljoen m2 daadwerkelijk leeg komt te staan. De meeste gebouwen die vrijkomen zijn gebouwd tussen 1965 en 1991. Deze gebouwen zijn vaak niet karakteristiek of aantrekkelijk en hebben bovendien vaak nog asbestdaken.
Onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra) waarschuwen beleidsmakers tijdig in te spelen op deze verandering. Het steeds verder teruglopend aantal agrarische bedrijven bepaalt voor een groot deel de leefbaarheid van het platteland.

Bron: Wageningen Environmental Research

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 december 2016 - 15:15