Afgelopen oogstjaar was volgens het CBS een recordjaar voor de perenoogst. In totaal werd er 374 miljoen kilo geplukt, ongeveer 7 procent meer dan een jaar eerder. Ook groeide de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de perenteelt. Wel daalt al jaar na jaar het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de teelt van peren.

Ongeveer 80 procent van alle geplukte peren vorig jaar betrof de Conference-peer. In 2016 werd er 6,5 procent meer Conference geoogst dan een jaar eerder en bijna 37 procent meer dan in 2010. Na de Nederlandse hoofdpeer volgen op grote afstand de Doyenné du Comice (31 miljoen kilo) en de Beurré Alexandre Lucas (29 miljoen kilo) als meest geoogste perenrassen.

Perenareaal groeit door
Niet alleen is de productie van de peren toegenomen, ook de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de teelt is gegroeid. Het areaal nam tussen 2010 en 2016 met 20 procent toe. De stijging komt vooral voor rekening van grote perenprovincies zoals Zeeland (+ 29 procent) en Gelderland (+ 24 procent).

Minder bedrijven
De productie en het areaal peren laten een stijgende lijn zien, het aantal fruittelers dat zich bezighoudt met de teelt van peren daalt tegelijkertijd. Het aantal bedrijven met peren is tussen 2010 en 2016 met meer dan 20 procent afgenomen. De daling is in alle provincies te zien. Vooral in provincies met relatief weinig bedrijven is de afname relatief groot. Zo verdween in Overijssel in deze periode meer dan de helft van alle perentelers.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 april 2017 - 16:12