Uit de resultaten van de Agro Vertrouwensindex www.leiagrovertrouwensindex.nl komt naar voren dat de stemming onder Nederlandse boeren en tuinders in het eerste kwartaal 2013 verbeterd is ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. Via een digitale enquête wordt elk kwartaal Nederlandse agrarisch-ondernemers gevraagd hun mening te geven over de huidige situatie op hun bedrijf. Vooral ook de betere stemming in de opengrondstuinbouw, waaronder ook de fruitteelt valt, zorgt voor de verbetering. In het project Agro Vertrouwensindex werken LEI Wageningen UR, het Ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland en Flynth samen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 13:30