Negen toeleveranciers en dienstverleners van de Nederlandse fruitsector en het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ondertekenden dinsdag 19 mei op het ministerie van EZ een convenant om de Roemeense fruitteelt verder te ontwikkelen. Het betreft een publiek private samenwerking van het PIB-programma (Programma for International Business) in het kader van het topsectorenprogramma. In totaal is er tot 2018 2,3 miljoen euro beschikbaar. In die periode willen de deelnemende partijen de fruitteelt in Roemenie moderniseren door middel van deelname aan een aantal projecten. Deze projecten zijn gericht op het introduceren van moderne technieken in de teelt, in de bewaring en de afzet. Daarnaast richt het zich op het stimuleren van de samenwerking bij de afzet. Die is in Roemenie zeer sterk individueel gericht op huisverkoop. De aansluiting van de Roemeense fruitteelt op afzet via supermarkten ontbreekt volledig.

Penvoeder van het project is Alfred Evers (Evers International, een onafhankelijk zelfstandig adviesbureau op het gebied van onder meer plattelandsontwikkeling). 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 12:47