De Europese Rekenkamer meldt dat in de nieuwe EU-lidstaten een (te) groot deel van de Europese inkomenssteun voor boeren bij de niet-actieven terechtkomt. Vooral overheidsinstellingen die grond in staatseigendom beheren, ontvangen veel steun. Zo ontvangt de overheid in Hongarije 14 miljoen euro steun voor 82.000 hectare grond die ze zelf in beheer heeft. In de nieuwe lidstaten gaan bijvoorbeeld ook landbouwsubsidies naar beheerders van niet-landbouwgronden zoals vastgoedbedrijven, luchthavens, vis- en jagersverenigingen en skiclubs. Opmerkelijk omdat de areaalsteun werd opgezet om het inkomen van de boeren te ondersteunen. Vorig jaar ging het om vijf miljard euro EU-geld. De Rekenkamer zint het niet dat 0,2 procent van de begunstigden meer dan 100.000 euro ontvangt. Samen krijgen zij bijna een kwart van de totale ondersteuning. Daartegenover staat een groot aantal kleine boeren dat amper steun krijgt. De Rekenkamer adviseert de inkomenssteun te richten op actieve landbouwers en overheidsinstellingen en niet-landbouwactiviteiten uit te sluiten.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 7 december 2012 - 13:30