De toelating van Steward is fors uitgebreid naar steenvruchten, bessen, braam en framboos. In 2006 nam de NFO het initiatief om een rupsenmiddel beschikbaar te krijgen voor alle fruitgewassen. Na meerjarig toelatingsonderzoek en aankoop van studies in Duitsland is nu het toelatingstraject afgerond. Hierin is nauw samengewerkt met DuPont en LTO Groeiservice. Het Fonds Kleine Toepassingen, dat het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie financieren, heeft de uitbreiding gefinancierd. De toelating is gerealiseerd door middel van een zogenaamde vereenvoudigde uitbreiding. Hierdoor is het gebruik van Steward in steen- en houtig kleinfruit voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Met de toelating van Steward in steenvruchten, (alle steenvruchtensoorten) bessen (inclusief blauwe bes, kruisbes en kiwibes), braam en framboos is de rupsenbestrijding sterk verbeterd. Nog een middel om rupsen te bestrijden is echter nodig, omdat maar één toepassing, of bij de bedekte teelt van braam en framboos twee toepassingen, per seizoen is toegestaan. Daarnaast is bij steenvruchten het gebruik alleen tot einde bloei toegestaan.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 14 september 2012 - 13:30