Organische stof is belangrijk voor een gezond bodemleven. Om die reden is aangedrongen op verruiming van de mogelijkheden om organische stof-rijke meststoffen te gebruiken. Tot en met 17 januari 2023 loopt de internetconsultatie (www.internetconsultatie.nl/osmurm) over de maatregel uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn om het gebruik van organische stof-rijke meststoffen te stimuleren.  De NFO is positief over dit voorstel. Heeft u vragen over of aanvullingen op de voorgestelde maatregel. stuur dan een mail naar jvbruchem@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 december 2022 - 16:35